Paylaş

Arkeoloji

Arkeoloji

Arkeoloji – Sanat Tarihi

 • Arkeolojik, kentsel arkeolojik ve tarihi sit olarak ilan edilen alanlarda gerçekleştirilecek arkeolojik kazılara kazı ekipmanının sağlanması
 • Arkeolojik kazı ile açığa çıkarılan taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapı ve yapı kalıntılarının aslına uygun biçimde belgelenmesi; analitik rölöve paftaları, raporları ve fotografik verilerinin hazırlanarak ilgili kurum ve kişilere iletilmesi
 • Arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkabilecek taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının 3D tarama ile belgelenmesi ve 3D modellenmesi
 • Arkeolojik amaçlı jeoradar çalışmaları, CIB(GIS) çalışmaları
 • Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonerlerine ait eserlerin envanter kayıtlarının tutulması, koleksiyona ait eserlerin restorasyon ve konservasyonunun yapılması
 • İllustrasyon çalışmaları
 • Arkeoloji ve sanat tarihi alanında bilimsel araştırma raporlarının hazırlanması
 • Uzman ekip tarafından yapılan araştırmalara ve analizlere dayanarak restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması
 • Mevsim ve arazi koşullarına direnç göstermesi mümkün olmayan yapıların muhafazası için arkeolojik alanın bütünlüğüne ve mevcut dokusuna zarar vermeyecek nitelikte korugan projelerinin hazırlanması ve alanda uygulanması
 • Arkeolojik alanda koruma ve sergileme amaçlı çevre düzenlemesi
 • Arkeolojik kazı alanlarının, restorasyon projeleri ve mimari uygulama projelerinin hava fotoğrafı ve video çekimlerinin yapılması
 • Kazı alanının hava fotoğraflarının çekilerek ortografik hale getirilmesi ve merkezi koordinat sistemine oturtulması
 • Sanal tur hazırlanması
 • Kamu yatırım alanları, bayındırlık faaliyetleri ve özel yatırım alanları kapsamında yapılan inşaatlar öncesinde (boru hattı, otoyol, maden, baraj vb. altyapı çalışmaları) sahalarda arkeolojik ön araştırmaların yapılması, sunumları ve raporlarının hazırlanması
 • Uygulanan altyapı, inşaat projelerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi ve süreç boyunca ilgili Müze Müdürlükleri ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri ile iletişimin sağlanması
 • Kültürel miras yönetimi ve arkeoloji konularında bünyemizde bulunan uzman arkeolog, sanat tarihçi, mimar, restoratör ve hukukçu tarafından eğitim çalışmaları verilmesi, seminerler düzenlenmesi (belediyeler, dernekler, odalar, okullar, turizm firmaları vb.)
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında oluşan itilaflar konusunda bünyemizde bulunan avukat tarafından hukuki danışmanlık sağlanması
 • Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları için sporsorluk dosyaları hazırlanması ve basın danışmanlığının yapılması

Paylaş