Paylaş

Mimarlık

Mimarlık

Mimarlık

  • Uygulamaya yönelik mimari proje hazırlanması
  • Mimari proje uygulamaları
  • Rölöve-restitüsyon- restorasyon projelerinin hazırlanması
  • Restorasyon uygulamaları
  • Arkeopark projeleri – rekonstrüksiyon ve canlandırma uygulamaları
  • Mimari kalıntıların korunmasına yönelik onaylı proje kapsamında taşınması ve tekrar birleştirilmesi
  • Arkeolojik kazı ile açığa çıkarılan taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapı ve yapı kalıntılarının aslına uygun biçimde belgelenmesi; analitik rölöve paftaları, raporları ve fotografik verilerinin hazırlanarak ilgili kurum ve kişilere iletilmesi
  • Uzman ekip tarafından yapılan araştırmalara ve analizlere dayanarak arkeolojik kazı alanlarında restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanması
  • Arkeopark projelerinin hazırlanması
  • Korugan projelerinin hazırlanması ve alanda uygulanması

Paylaş